slide-1
Kibsdal svineavl er den eneste producent af HD orne i Danmark.
slide-2
Mulighed for køb af nyfødte orner med optimal immunisering
slide-3
Vores mål er at have et tæt, seriøst og ærligt forhold til vores kunder

Salg af nyfødte orner

Da vi gerne vil imødekomme vore kunders ønske om en optimal immunisering og minimering af risikoen for en evt. smitteoverførsel ved indkøb af nye avlsdyr, har vi nu gennem nogle år brugt en ny måde at sælge orner på.

Derfor er det nu muligt at købe nyfødte orner hos os, da risikoen for at disse kan overføre nogen form for smitte til en anden besætning er minimal. Samtidigt opnår man at ornerne immuniseres optimalt, da de fra soen i købers besætning vil få mælk der giver dem samme immunisering som de øvrige dyr i besætningen.

Rent praktisk foregår salget på den måde, at de nyfødte grise udleveres i en engangsflamingokasse med filterpapirlåg (samme system benyttes ved levering af kejsersnitgrise), og efter koordinering mellem kunden og os, således at kunden har en so der farer samtidigt med soen i vor besætning.

Afregningsmæssigt betales ornerne først ved 6-månedersalderen, da man der kan afgøre om de kan bruges. Prisen fastsættes efter ornernes aktuelle index minus et beløb til køberens opdrætningsomkostninger.

Vi håber at dette tiltag har vore kunders interesse, og håber at De vil kontakte os til en uforpligtende snak, hvor vi bl.a. kan fortælle om vore erfaringer indenfor området de senere år.

pyramide[1]Danavls avlspyramide:

Avlskernen i Danavls avlspyramide består af 7000 dyr. Heraf udgør Kibsdals andel 520 dyr.

I avl har vi: 180 Duroc søer og 225 Yorkshire søer.

Som opformeringssøer til produktion har vi yderligere: 180 HD orner og 150 Ly-sopolte. I alt 350 søer.